Συνέδρια

8° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

Συμμετοχή με τις κάτωθι ανηρτημένες ανακοινώσεις

  1. Η συσχέτιση των μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων και παραγώγων αίματος με τη νοσηρότητα και θνητότητα μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη
  2. Μετάγγιση αίματος μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη: Φίλος ή εχθρός της νεφρικής λειτουργίας

EACTA/ICCVA 2014

Συμμετοχή με τις κάτωθι ανηρτημένες ανακοινώσεις

  1. Cardiac surgery ICU vs General ICU in cardiac surgery patients: influence on early postoperative outcome
  2. Preoperative renal function stratification and early cardiac ICU adverse events in coronary artery disease

13° Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής

Συμμετοχή με τις κάτωθι προφορικές ανακοινώσεις

  1. Προεγχειρητική πνευμονική υπέρταση και χειρουργική της μιτροειδούς βαλβίδας: επιπτώσεις στην μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα
  2. Κλινικές επιπτώσεις της πρωτοεμφανιζόμενης μετεγχειρητικής κολπικής μαρμαρυγής σε καρδιοχειρουργικούς αθενείς