Επιστημονικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Τετάρτη 12/9/2012

Παρακολούθηση της Αρτηριακής και Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης: Ενδείξεις – Περιορισμοί
Βασιλική Πέτρου, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας

2. Τετάρτη 19/9/2012

Από την Αρτηριακή Πίεση στην Καρδιακή Παροχή: Νέες μέθοδοι
Μεταξία Μπαρέκα, Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β

3. Τετάρτη 3/10/2012

Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας: χρήσιμος ή ξεπερασμένος
Φωτεινή Αμπατζίδου, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α

4. Τετάρτη 17/10/2012

Η ερμηνεία των αιμοδυναμικών παραμέτρων και η συμβολή της υπερηχοκαρδιογραφίας
Δημήτριος Λαθήρης, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Επιμελητής Α

5. Τετάρτη 31/10/2012

Οξεοβασική ισορροπία Ι
Δημήτρης Μπλιάμπλιας, Επικουρικός Αναισθησιολόγος

6. Τετάρτη 14/11/2012

Οξεοβασική ισορροπία ΙI
Δημήτρης Μπλιάμπλιας, Επικουρικός Αναισθησιολόγος

7. Τετάρτη 28/11/2012

Διαχείριση των μεταβολών της εγκεφαλικής αιμάτωσης στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Γεώργιος Δημηνίκος, Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας

8. Τετάρτη 12/12/2012

Περιεγχειρητική αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης
Μιχάλης Αγραφιώτης, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Β΄

9. Τετάρτη 9/1/2013

Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά
Χρήστος Ματσικόπουλος, Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας

10. Τετάρτη 23/1/2013

Αγγειοδιασταλτικά και αντιυπερτασικά
Κρυσταλλία Βίτουλα, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας

11. Τετάρτη 6/2/2013

Πηκτικός μηχανισμός
Μαρία Σίλελη, Παθολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β΄

12. Τετάρτη 20/2/2013

Κατευθυντήριες οδηγίες για την μετάγγιση αίματος και παραγώγων
Μαρία Σίλελη, Παθολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β΄

13. Τετάρτη 6/3/2013

Αντιμετώπιση του Καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος
Φωτεινή Αμπατζίδου, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος

14. Τετάρτη 3/4/2013

Περιεγχειρητική διαχείριση των υγρών
Θωμαή Θωλιώτη, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογία