ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Το Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά πριν από 25 χρόνια με την αριθμ. πρωτ.:192/17-2-1986 απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» με σκοπό την αναισθησιολογική υποστήριξη της Θωρακοχειρουργικής ειδικότητας. Στα πλαίσια του ΕΣΥ είναι το μοναδικό εξειδικευμένο τμήμα που από τότε και μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάκοπα με Επιστημονική και Διοικητική αυτοτέλεια.

Οι πρώτοι Αναισθησιολόγοι κατά τη χρονική περίοδο 1986-1987 χορηγούσαν αναισθησία σε δύο (2) χειρουργικές αίθουσες.

Τη χρονική περίοδο 1987-2010 το ιατρικό δυναμικό του Τμήματος αριθμούσε 10 γιατρούς. Χορηγούσαν καθημερινά αναισθησία σε τρεις χειρουργικές αίθουσες εμπλουτίζοντας επιπρόσθετα την εμπειρία τους και με τη χειρουργική των μεταμοσχεύσεων καρδιάς – πνευμόνων.

 


Χρονική περίοδος 1986 – 1987

Διευθύντρια: Ελένη Παπαβασιλείου – Γεροθανάση
Αναισθησιολόγοι: Γεώργιος Γεωργιάδης
  Σωτήρης Παππάς
  Νικόλαος Δεμίρης
  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
  Νέστωρ Καλλιντζής
  Αντώνιος Ψαράκης

 
Χρονική περίοδος 1987 – 2010

Διευθύντρια: Ελένη Παπαβασιλείου
Αναισθησιολόγοι: Γεώργιος Γεωργιάδης 
  Νικόλαος Δεμίρης 
  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
  Ιωάννα Τσαγκαροπούλου 
  Θεοδώρα Αστέρη
  Αναστάσιος Μούστος
  Αντώνιος Ψαράκης
  Γεώργιος Σαρηγιάννης
  Νικόλαος Κωνσταντινίδης