Εκπαιδευτικό υλικό

Μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις, σημειώσεις και άλλα εκπαιδευτικά υλικά από τις δραστηριότητες που έχει οργανώσει το Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα.