ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Το Καρδιοαναισθησιολογικό στον τομέα της Εκπαίδευσης:

  • Πραγματοποιεί ως εξειδικευμένο τμήμα εξάμηνη (6) εκπαίδευση σε ειδικευόμενους, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το νόμο εκτός των άλλων για την απόκτηση της Ιατρικής Ειδικότητας της Αναισθησιολογίας. Τη χρονική περίοδο 1/1/2010 έως και 30/6/2016 εκπαιδεύτηκαν τριάντα εννέα (39) ειδικευόμενοι. Οι είκοσι τέσσερεις (24) προέρχονταν από το ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου», πέντε (5) από το ΓΝΘ «Άγιος Δημήτριος», τρεις (3) από το ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», πέντε (5) από το ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», ένας (1) από το ΓΝΘ «Γ Γενημματάς» και ένας (1) από το ΑΝΘ “Θεαγένειο”. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη διαχείριση ασθενών που θα υποβληθούν σε επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς, πνευμόνων καθώς και ενδοαγγειακής χειρουργικής. Ο ειδικευόμενος συμμετέχει στη περιεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, διαχειρίζεται τις ειδικές αναισθησιολογικές τεχνικές και τον μετεγχειρητικό πόνο. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του έχει τη δυνατότητα να τελειοποιήσει τις δεξιότητες του και να συμμετέχει ενεργά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος
  • Μετεκπαίδευση Αναισθησιολόγων
  • Επιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ιατρών του Καρδιοαναισθησιολογικού και Καρδιοχειρουργικού τμήματος.

 

Πινακας ειδικευομενων
Αναισθησιολογιας (2010-2016)

 

A/AΟν/μο3μηνο ΘΡΧ3μηνο KΡΧΑ/ΑΟν/μο3μηνο ΘΡΧ3μηνο KΡΧ
Γ.Ν.Θ. Γ.ΠαπανικολάουΓ.Ν.Θ. Αγ.Δημήτριος
1Α.Α.1X.X.
2Α.Α.2Ι.Σ.
3Ι.Κ.3Λ.Κ.
4Σ.Α.4Ο.Ε.Ν.
5Ζ.Δ.5Ε.Μ.
6Μ.Γ.Γ.Ν.Θ. Γ.Γεννηματάς
7Β.Γ.1Π.Α.
8Β.Τ.Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
9Μ.Γ.1Μ.Μ.
10Δ.Γ.2Θ.Θ.
11Π.Β.3Μπ.Ε.
12Σ.Ε.4Κ.Δ.
13Β.Θ.5Τσ. Ε.
14Κ.Β.Γ.Ν.Θ. Αγ.Παύλος
15Μ.Χ.1Α.Μ.
16Ν.Κ.2Γ.Δ.
17Α.Ε.3ΜΠ.Ζ.
18Γ.Γ.Α.Ν.Θ. Θεαγένειο
19Γ.Γ.1Κ.Ι.
20Γ.Χ.
21Σ.Ζ.
22Ζ. Δ.
23Π.Π.
24Χ.Δ.