ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το καθημερινό πρόγραμμα του Καρδιοαναισθησιολογικού τμήματος περιλαμβάνει:

 • Την προαναισθητική επίσκεψη και προετοιμασία των ασθενών με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής έκβασης της χειρουργικής επέμβασης.
 • Την επιλογή της κατάλληλης αναισθησιολογικής τεχνικής σε σχέση με τη βαρύτητα της επέμβασης.
 • Τη διεγχειρητική παρακολούθηση ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές βάθος αναισθησίας, άριστη αναλγησία, παρακολούθηση, έλεγχος και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.
 • Την φροντίδα για την αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου.
 • Την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
 • Την καταστολή του πόνου και του άγχους των ασθενών που υποβάλλονται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις από την Καρδιολογική κλινική.
 • Την αντιμετώπιση κάθε επείγουσας κατάστασης που θα προκύψει από την καθημερινή λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, του Εργαστηρίου της Ηλεκτροφυσιολογίας και της Στεφανιαίας Μονάδας.

Ανά έτος πραγματοποιήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:

2012

Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν 927 επεμβάσεις:

 • 425 επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς
 • 229 επεμβάσεις πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος
 • 147 ενδοαγγειακής χειρουργικής
 • 51 αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου
 • 92 διάφορες άλλες επεμβάσεις
2013

Το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 970 επεμβάσεις:

 • 464 επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς
 • 225 επεμβάσεις πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος
 • 169 ενδαγγειακής χειρουργικής
 • 59 αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου
 • 63 διάφορες άλλες επεμβάσεις
2014

Το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν 897 επεμβάσεις:

 • 423 επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς
 • 169 επεμβάσεις πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος
 • 166 ενδαγγειακής χειρουργικής
 • 77 αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου
 • 62 διάφορες άλλες επεμβάσεις
2015

Το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν 1004 επεμβάσεις:

 • 466 επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς
 • 234 επεμβάσεις πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος
 • 162 ενδαγγειακής χειρουργικής
 • 76 αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου
 • 66 διάφορες άλλες επεμβάσεις
2016

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 1056 επεμβάσεις:

 • 499 επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς
 • 212 επεμβάσεις πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος
 • 194 ενδαγγειακής χειρουργικής
 • 54 αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου
 • 65 διάφορες άλλες επεμβάσεις

Το Ά Εξάμηνο του 2017 πραγματοποιήθηκαν 594 επεμβάσεις:

 • 293 επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς
 • 124 επεμβάσεις πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος
 • 111 ενδαγγειακής χειρουργικής
 • 31 αναισθησιολογικές πράξεις εκτός χειρουργείου
 • 35 διάφορες άλλες επεμβάσεις