Θωρακική αναισθησία: Σύγχρονα δεδομένα

Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του ΝΚ του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» είχε τίτλο «Θωρακική αναισθησία: Σύγχρονα δεδομένα».

Στη πρώτη συνεδρία συζητήθηκε η χορήγηση γενικής ενδοτραχειακής αναισθησίας σε επέμβασεις εκτομής πνευμονικού παρεγχύματος, όπου απαιτείται η προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενή, η εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνικής διασωλήνωσης και η περιεγχειρητική αξιολόγηση του αναπνευστικού συστήματος.

Στη δεύτερη συνεδρία συζητήθηκε η περιεγχειρητική αντιμετώπιση της οξείας πνευμονικής υπέρτασης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα καθώς και τις αντίστοιχες παρουσιάσεις και βίντεο που προβλήθηκαν σε κάθε εισήγηση.

 

Πρόγραμμα

Προεδρείο: Θεοδώρα Αστέρη

10.00-10.20: Προεγχειρητική εκτίμηση για εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Αστέρη

10.20-10.40: Ενδοβρογχική διασωλήνωση

Εισηγητής: Δήμος Χαραλαμπίδης

10.40-11.00: Does ventilation management influence outcomes in major thoracic surgery?

Εισηγητής: Nandor Marczin

11.00-11.15: Συζήτηση

11.15-11.30:  ΚΑΦΕΣ

 

Προεδρείο: Γεώργιος Δρόσος

1.30-11.50: Πνευμονική υπέρταση: Σύγχρονα δεδομένα

Εισηγήτρια: Γεωργία Πίτσιου

11.50-12.10: Inhaled NO in Anaesthesia and Critical care: Success or Failure?

Εισηγητής: Nandor Marczin

12.10-12.25: Συζήτηση